Kdo jsme a co umíme

Zkušebna založená v roce 1992 jako živnost, která prošla v roce 2000 transformací na společnost Testing Lab s.r.o., nabízí svým obchodním partnerům prostřednictvím širokého spektra zkušebních metod spolupráci v oblasti prověřování a prokazování jakostí v různých odvětvích stavebnictví a průmyslu. Testování, měření a analýzy prováděné na základě kvalifikace a certifikace pracovníků dle evropského systému EN 473 vyúsťují finálním vyhodnocením v podobě protokolu či závěrečné zprávy k naplnění potřeb našich zákazníků, předejití nebo případně vyřešení již vzniklých problémů.

Smyslem a hlavním principem naší práce je především vytvoření partnerského obchodního oboustranně prospěšného vztahu. Naším cílem je poskytovat služby s prokazatelnou přidanou hodnotou a přínosy jak na straně zákazníka, tak naší v podobě dalších zkušeností plynoucích ze vzájemné spolupráce.

Testování, měření, analýzy

Nedestruktivní testování je krásným a dynamicky se rozvíjejícím oborem paralelně kopírujícím vývoj v oblasti moderní elektronické měřící techniky. Představuje prevenci vzniku defektů v budoucnu a s tím souvisejících nemalých problémů i nákladů spojených s jejich eliminováním. V konečném důsledku šetří čas i peníze.

V naší každodenní praxi řešíme problémy spojené se zkouškami těsnosti, lokalizací netěsnosti, provádíme také termovizní měření a měření dalších veličin potřebných k prognózám vývoje plísní a zavlhání v budovách.

Výhoda společného postupu

Naše obchodní partnery reprezentují nejen společnosti různých velikostí působící na poli stavebnictví a průmyslu, ale i společenství vlastníků, sdružení, drobní podnikatelé, živnostníci, fyzické osoby. Jejich společnými potřebami často bývají:

 • Naplnění legislativně normativních nařízení (příkladem může být zákon č.254/2001 Sb. - Vodní zákon)
 • Prověření kvality dodavatelů
 • Nezávislé prokázání jakosti
 • Prevence, zabránění vzniku problému
 • Úspora časových a finančních prostředků
 • Potřeba argumentů v často napjatém vztahu dodavatel kontra odběratel
 • Řešení již vzniklých problémů
 • Adekvátnost vynaložených prostředků

Charakteristika firmy

 • Společnost Testing Lab s.r.o. není výrobcem ani distributorem měřící techniky, nepatří mezi dodavatele stavebních prací
 • Jsme nezávislá zkušební laboratoř zaměřená na zkoušky jakostí
 • Přinášíme nezaujatý, nezávislý, externí faktor
 • Udržujeme si výhody malé, pružné společnosti
 • Přizpůsobíme se aktuálním potřebám a situaci u zákazníka
 • Zkušenosti z dlouhodobé praxe