Zkouška těsnosti vysokým napětím

PRINCIP zkoušky je založen na průchodu elektrického proudu místem netěsnosti (zeslabením) v izolační vrstvě.

Velikost přiloženého napětí zvolíme dle tloušťky a materiálu izolace. Kombinací napětí a citlivosti v závislosti na vlhkosti a tloušťce materiálu je možno vyhodnotit stav izolace (dielektrika).

Citlivost metody je v závislosti na zkušebních podmínkách až 10-3 Pam3s-1.

VYUŽITÍ: zjišťování netěsností izolačních materiálů a ochranných fólií, které by mohly způsobit pronikání plynu, vody a vlhkosti. Příkladem jsou: ochranné nevodivé povlaky potrubí, ocelových a betonových konstrukcí, nádrží, ochranné izolace základů staveb, mostních konstrukcí, střešních plášťů, úložišť odpadu, jímek, bazénů nádrží apod.

SPECIFIKACE: zkouška je provedena dle písemného předpisu zkoušky - instrukce.

ZKOUŠKA KARTÁČOVOU ELEKTRODOU

ZKOUŠKA PRUŽINOVOU ELEKTRODOU